Dokumenty szkolne


Statut

 

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

 

Procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo oraz krytycznych

Klauzula informacyjna - RODO

Zarządzenie nr 1/3/2020 Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży z dnia 25 marca 2020 roku.
w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19

Zarządzenie nr 1/5/2020 Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży z dnia 18 maja 2020 roku.
w sprawie wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 w Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej w Chodzieży

Zarządzenie nr 1/9/2020 Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży z dnia 1 września 2020 roku.
w sprawie wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 w Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej w Chodzieży
Zarządzenie Nr 1/10/2020 Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży z dnia 27 października 2020 r.
w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19
W związku z ograniczeniem funkcjonowania podmiotów systemu oświaty
Zarządzenie Nr 1/11/2020 Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży z dnia 09 listopada 2020 r.
w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19

Zarządzenie nr 1/1/2021 Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży z dnia 18 stycznia 2021 roku zmieniające Zarządzenie nr 1/9/2020 Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży z dnia 1 września 2020 roku.
w sprawie wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 w Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej w Chodzieży

Zarządzenie Nr 1/8/2021 Dyrektora
Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży
z dnia
31 sierpnia 2021 roku
w sprawie wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 w Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży.